Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 6 0 28 35
Komuna e Dragashit 11 0 6 22
Komuna e Drenasit 9 0 1 148
Komuna e Ferizajt 47 0 54 165
Komuna e Fushë Kosovës 39 0 57 133
Komuna e Graçanicës 12 0 9 91
Komuna e Gjakovës 42 0 43 159
Komuna e Gjilanit 21 0 10 160
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 3 0 1 42
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 3 0 18 64
Komuna e Kamenicës 4 6 27 24
Komuna e Klinës 3 0 2 33
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 15 0 27 144
Komuna e Malishevës 5 0 4 48
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 21 1 66 167
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 13
Komuna e Novobërdës 1 0 2 37
Komuna e Obiliqit 6 0 47 55
Komuna e Parteshit 0 0 0 5
Komuna e Pejës 16 0 23 100
Komuna e Podujevës 9 0 65 26
Komuna e Prishtinës 252 7 518 951
Komuna e Prizrenit 98 0 162 467
Komuna e Rahovecit 14 0 46 44
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 1 0 0 92
Komuna e Shtimës 2 0 19 30
Komuna e Skenderajt 3 0 55 61
Komuna e Suharekës 5 46 198 40
Komuna e Vitisë 4 0 62 45
Komuna e Vushtrrisë 10 0 59 69
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 2
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34