Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 1 0 24 21
Komuna e Dragashit 0 0 6 10
Komuna e Drenasit 1 0 1 133
Komuna e Ferizajt 3 1 54 103
Komuna e Fushë Kosovës 2 0 25 93
Komuna e Graçanicës 0 0 16 54
Komuna e Gjakovës 2 0 43 108
Komuna e Gjilanit 2 0 10 115
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 1 40
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 0 0 14 37
Komuna e Kamenicës 2 0 27 9
Komuna e Klinës 0 0 2 26
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 1 0 1 127
Komuna e Malishevës 0 0 4 43
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 0 0 41 152
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 14
Komuna e Novobërdës 0 0 2 40
Komuna e Obiliqit 0 0 25 16
Komuna e Parteshit 0 0 0 4
Komuna e Pejës 2 0 24 73
Komuna e Podujevës 6 13 51 12
Komuna e Prishtinës 36 17 445 664
Komuna e Prizrenit 18 1 163 273
Komuna e Rahovecit 0 0 46 21
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 0 0 0 84
Komuna e Shtimës 1 0 19 20
Komuna e Skenderajt 1 0 45 38
Komuna e Suharekës 1 0 186 41
Komuna e Vitisë 0 0 63 34
Komuna e Vushtrrisë 3 0 33 57
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 1
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34