Raportimet

Këtu mund të gjeni përmbledhjen e të gjitha raportimeve në këtë platformë. Kliko në komunën tuaj për të parë hartën interaktive me gjitha raportime aty.
Ndërsa, nëse doni t'i shiqoni të gjitha raportimet në Republikën e Kosovës, atëherë kliko në vegzën më poshtë.

Raportimet në Republikën e Kosovës

Komuna Raportuar
< 2 muaj
Ndrequr
< 2 muaj
Gjitha
Ndrequr
Presin të
Ndreqen
Komuna e Deçanit 1 0 27 33
Komuna e Dragashit 11 0 6 22
Komuna e Drenasit 0 0 6 153
Komuna e Ferizajt 9 11 68 130
Komuna e Fushë Kosovës 3 0 97 121
Komuna e Graçanicës 1 0 8 78
Komuna e Gjakovës 1 0 40 125
Komuna e Gjilanit 4 0 12 158
Komuna e Hani i Elezit 0 0 23 9
Komuna e Istogut 0 0 2 39
Komuna e Junikut 0 0 28 3
Komuna e Kaçanikut 2 0 18 66
Komuna e Kamenicës 3 0 27 32
Komuna e Klinës 0 0 2 32
Komuna e Kllokotit 0 0 0 0
Komuna e Leposaviqit 0 0 0 34
Komuna e Lipjanit 0 0 30 131
Komuna e Malishevës 1 0 4 45
Komuna e Mamushës 0 0 4 4
Komuna e Mitrovicës 3 0 73 147
Komuna e Mitrovicës së Veriut 0 0 0 13
Komuna e Novobërdës 0 0 2 38
Komuna e Obiliqit 1 0 85 56
Komuna e Parteshit 0 0 0 5
Komuna e Pejës 2 0 24 88
Komuna e Podujevës 2 0 68 41
Komuna e Prishtinës 23 7 584 795
Komuna e Prizrenit 6 1 164 439
Komuna e Rahovecit 0 0 46 33
Komuna e Ranillugut 0 0 0 17
Komuna e Shtërpcës 1 0 0 92
Komuna e Shtimës 0 0 21 29
Komuna e Skenderajt 3 0 55 69
Komuna e Suharekës 9 3 201 46
Komuna e Vitisë 1 0 62 43
Komuna e Vushtrrisë 1 0 59 69
Komuna e Zubin Potokut 0 0 0 2
Komuna e Zveqanit 0 0 0 34